Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Minimum leeftijd bestuurder 19 jaar.
 • Bestuurder/huurder dient minstens 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs.
 • Bestuurder/huurder dient in het bezit te zijn van geldig paspoort of identiteitskaart.
 • Bestuurder dient bij het ophalen van het voertuig een schrijven te tonen waarop het woonadres vermeld staat.
 • Prijzen zijn exclusief BTW en brandstof.
 • ANWB verzekering buitenland € 25,00. In geval van pech komen alle kosten die geen verband houden met het voertuig voor rekening van de huurder.
 • Huurder/bestuurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij het niet nakomen van deze verplichting worden schoonmaakkosten in rekening gebracht met een minimum van € 25,00.
 • Huurder mag voertuig zelf voltanken maar wordt standaard door één van onze medewerkers gecontroleerd.
 • Afrekenen kan tot een half uur voor sluitingstijd.

Kosten en reparaties tijdens huurtijd

Gedurende de tijd dat de huurder over de auto beschikt zijn alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, o.a. voor diesel, stalling, bandreparatie, lampen e.d., voor rekening van de huurder. Noodzakelijke reparaties aan de auto mogen alleen worden uitgevoerd na voorafgaande toestemming van de verhuurder. Vervangen onderdelen en kwitanties voor betaling van reparaties moeten bij de verhuurder worden ingeleverd.

Rapport betreffende aanrijding

In geval van schade, al dan niet ontstaan door schuld van huurder en/of bestuurder aan het gehuurde voertuig en/of aan derden toegebracht, is huurder verplicht verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen onder inzending van een situatietekening en onder opgave van getuige en verdere bijzonderheden het geval betreffende (schadeformulier in voertuig aanwezig). Huurder is verplicht de door verhuurder gegeven instructies op te volgen en door de politie proces-verbaal van het ongeval te laten opmaken. Bij het in gebreke blijven van voornoemde en bij niet opvolgen van de instructies, zal huurder voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade, aansprakelijk zijn.

Borgsom

 • De borgsom is gebaseerd op de vooraf geschatte huursom en een gedeelte eigen risico.

Huurdag

 • Een huurdag is 24 uur en begint bij openingstijd.
 • Een huurauto is eventueel en uitsluitend in overleg de avond voorafgaand aan de huurdag op te halen, mits het voertuig aanwezig is.
 • Een vakantieauto mag te allen tijde de avond voorafgaand opgehaald worden.
GOEDKOOPSTE AUTOVERHUUR IN MIDDEN-LIMBURG
Vrachtwagens
Vrachtwagen huren Roermond
Voor het grote werk!
vanaf
€ 99,55
Bussen
Verhuisbus huren Roermond
Voor kleine verhuizingen.
vanaf
€ 55,50
Auto's
Auto huren Roermond
Geschikt voor personenvervoer.
vanaf
€ 40,00