Website Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de de website autoverhuur-limburg.nl en alle pagina's, teksten en afbeeldingen waaruit deze bestaat.

Disclaimer

De Autoverhuur Limburg Roermond BV website is met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van de Autoverhuur Limburg Roermond BV website geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de van de Autoverhuur Limburg Roermond BV website afkomstige informatie en zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.

Op de Autoverhuur Limburg Roermond BV website kunnen producten of diensten van derden worden aangeboden, op overeenkomsten die met gebruikmaking van de Autoverhuur Limburg Roermond BV website tussen een derde en de bezoeker tot stand komen, zijn afzonderlijke voorwaarden van de derde van toepassing.

Hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom van Autoverhuur Limburg Roermond BV zijn, dienen enkel ter informatie van de bezoeker. Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt Autoverhuur Limburg Roermond BV geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van de Autoverhuur Limburg Roermond BV website slechts bevoegd de Autoverhuur Limburg Roermond BV website door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autoverhuur Limburg Roermond BV, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Autoverhuur Limburg Roermond BV website en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de Autoverhuur Limburg Roermond BV website en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij Autoverhuur Limburg Roermond BV. Dit houdt in dat er niets aan de van de Autoverhuur Limburg Roermond BV website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Website Voorwaarden zonder toestemming van Autoverhuur Limburg Roermond BV niet is toegestaan.

Privacystatement

Autoverhuur Limburg Roermond BV respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van de Autoverhuur Limburg Roermond BV website zo veilig mogelijk gebeurd. Autoverhuur Limburg Roermond BV verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en geschillen

De Website Voorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en Autoverhuur Limburg Roermond BV wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

Wijzigingen Website Voorwaarden

Autoverhuur Limburg Roermond BV behoudt zich het recht voor om de Website Voorwaarden te wijzigen. Controleer daarom indien u de Autoverhuur Limburg Roermond BV website bezoekt regelmatig deze Website Voorwaarden.

Bedrijfsinformatie en contact

Zie de contactpagina op deze website.

In geval technische problemen kunt u contact opnemen met de ontwikkelaars van deze website:
Productie: Medication Webdesign [www.medication-webdesign.nl]
Grafisch ontwerp: Erik Daniels
HTML/CSS/PHP/MySQL: Erik Daniels

GOEDKOOPSTE AUTOVERHUUR IN MIDDEN-LIMBURG
Vrachtwagens
Vrachtwagen huren Roermond
Voor het grote werk!
vanaf
€ 95
Bussen
Verhuisbus huren Roermond
Voor kleine verhuizingen.
vanaf
€ 50
Auto's
Auto huren Roermond
Geschikt voor personenvervoer.
vanaf
€ 35